we
plan
the
future

Tego w Polsce jeszcze nie było !

Otwieramy oczy i zmieniamy świat !

kim jesteśmy

Spółka Logistic Planning Solutions powstała we współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie (Inkubator Innowacyjności AGH jest jej udziałowcem).
Firma Logistic Planning Solutions [LPS] oparta jest na:
  • wysokiej klasy doświadczonych specjalistach z międzynarodową praktyką
  • kadrze naukowej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
  • biegłych sądowych z zakresu zarządzania i planowania
Poprzez egidę Akademii Górniczo – Hutniczej Logistic Planning Solutions posiada bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz światowych patentów wspomaganych profesorską kadrą naukową uniwersytetu, przez co dysponuje systemowymi rozwiązaniami problemów polskiego rynku zarządzania projektami.

Kładziemy kres opóźnieniom projektów!

Zamierzeniem Logistic Planning Solutions jest wszechstronne doradztwo w procesie inwestycyjnym mające na celu minimalizację czasu realizacji oraz ograniczenie intensyfikacji kosztów przede wszystkim strategicznych (kluczowych) inwestycji w Polsce, w tym np. Centralnego Portu Komunikacyjnego, infrastruktury przesyłowej (gaz i energia elektryczna), infrastruktury kolejowej oraz drogowej.

Mamy długoletnie, międzynarodowe doświadczenie!

Wszelka działalność konsultingowa z szeroko rozumianego obszaru planowania i harmonogramowania, tworzenie dokumentacji planistycznej na każdym etapie projektu, od przygotowania inwestycji, poprzez fazę przetargu, prowadzenia projektu, aż po fazę powykonawczą.

Wiemy jakie narzędzie zastosować!

Firma Logistic Planning Solutions korzysta z najnowszych rozwiązań systemowych do tej pory niestosowanych w Polsce, a wykorzystywanych przy realizacji wielkich światowych inwestycji (lotnisko, koleje dużych prędkości, autostrady, elektrownie, przesył energii, gazu i ropy naftowej, itp.).

Wiemy jak zarządzać czasem!

Firma Logistic Planning Solutions [LPS] oferuje najwyższej jakości usługi planistyczne w zakresie przygotowania projektu, administrowania (zarzadzania czasem) oraz analizy zdarzeń (zakłóceń i opóźnień).

nasza misja

consulting

Wszelka działalność konsultingowa z szeroko rozumianego obszaru planowania i harmonogramowania, tworzenie dokumentacji planistycznej na każdym etapie projektu, od przygotowania inwestycji, poprzez fazę przetargu, prowadzenia projektu, aż po fazę powykonawczą.

DORADZTWO

Usługi doradcze z obszaru planowania i harmonogramowania poprzez wskazówki postępowania dla podmiotów publicznych (np. z udziałem Skarbu Państwa) oraz komercyjnych, w tym przy tworzeniu dokumentacji legislacyjnej, uszczegóławianiu zapisów umownych, określaniu wytycznych sposobów postępowania kontraktowego (np. Contract Manual), itp.

analizy

Sporządzanie analiz dotyczących planowania i harmonogramowania, w tym analiz i symulacji przebiegu inwestycji oraz analiz wpływu zdarzeń i opóźnień na projekt.

szkolenia

Organizacja i prowadzenie kursów dotyczących nowoczesnej wiedzy z zakresu planowania i harmonogramowania, zarządzania projektami z naciskiem na aspekty ekonomiczne oraz prawne, a także rozpowszechnianie dobrych praktyk.

normalizacja

Wprowadzanie uniwersalnych procedur, w tym wytyczne kontraktowe oraz powiązane z nimi dokumenty (szablony, formaty i formularze), pozwalające na szybkie i sprawne komunikowanie się uczestników projektu (w tym także ekspertów, audytorów, rozjemców, itp.), zarówno w czasie trwania procesu inwestycyjnego, jak i również po jego ukończeniu

legislacja

Upowszechnianie i popularyzacja nowoczesnej wiedzy legislacyjnej z zakresu planowania i harmonogramowania oraz zarządzania projektami, w tym przystosowania projektu do rozwiązań międzynarodowych oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk.

negocjacje i arbitraż

Negocjacje i arbitraż dotyczące planowania i harmonogramowania, w tym przede wszystkim analizy i symulacje przebiegu inwestycji mające na celu zapobieżeniu sprawom sądowym.

ekspertyzy sądowe

Ekspertyzy sądowe i przedsądowe, kompleksowe przygotowanie dokumentacji planistycznej do rozwiązywania sporów, reprezentacja biegłych w sądzie.

badania rynku

Badanie rynku, zbieranie danych z zakresu planowania i harmonogramowania, sporządzanie statystyk i na ich podstawie wytyczanie trendów.

edukacja

Upowszechnianie i popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu planowania i harmonogramowania, zarządzania projektami z naciskiem na aspekty ekonomiczne oraz prawne, a także rozpowszechnianie dobrych praktyk.

wydawnictwo

Dystrybucja wiedzy z zakresu planowania i harmonogramowania oraz zarządzania projektami poprzez wydany podręcznik.

software

Indywidualne oprogramowanie z zakresu planowania i harmonogramowania tworzone na potrzeby konkretnego projektu oraz oprogramowanie do analizy projektu.
Rozpowszechnianie dobrych praktyk unifikacji i normalizacji rozwiązań IT.

założyciele

prezes

jan
brożek
Absolwent AGH z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem w działalności businessowej w zakresie logistyki przedsięwzięć oraz rynku finansowego i nieruchomości, opiniotwórca i ekspert w dziedzinie pozyskiwania oraz wykorzystania funduszy (w tym unijnych), specjalista w obszarze postepowania przygotowawczego (legislacji) i realizacji projektów; autorytet i negocjator w zakresie komercjalizacji wielkogabarytowych powierzchni przemysłowych i biurowych, ekspert w dziedzinie zarządzania wynajmem.

vice prezes

michał
milfort -
mieroszewski

Projekt Control Manager / Senior Planner z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w działalności businessowej szczególnie w branży budowlanej, zdobytym w Europie, na Bliskim Wschodzie Stanach Zjednoczonych oraz Azji i Oceanii, biegły sadowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie z zakresu planowania;
Ekspert posiadający szerokie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami i projektami, specjalizujący się w kontroli projektów, planowaniu, analizie czasu, zasobów i kosztów oraz w przygotowywaniu i obronie roszczeń budowlanych i inżynieryjnych.

profesor agh

jerzy
feliks

prof. AGH dr hab.  – Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH zatrudniony obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Prodziekan ds. Kształcenia – studia niestacjonarne Wydziału Zarządzania AGH.
Od ponad trzydziestu lat zajmuje się zagadnieniami automatyki przemysłowej, logistyką, wspomaganiem decyzji logistycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, jakością produktu i niezawodnością systemów, a także niekonwencjonalnymi technikami sterowania, systemami informatycznymi wykorzystywanymi w logistyce, szeroko pojęta automatyką i metrologia, w tym
metodami sztucznej inteligencji i technikami symulacyjnymi w procesach
decyzyjnych logistyki przemysłowej.
Trener i konsultant w zakresie szkolenia i wdrażania systemów zarządzania
jakością ISO.

profesor agh

marek
karkula

prof. AGH dr hab. – Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH zatrudniony obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z logistyką,
transportem, łańcuchami i sieciami dostaw. Odbywał staże w niemieckich firmach, gdzie zajmował się m.in. zagadnieniami cyfrowej analizy sygnałów losowych, problematyką optymalizacji i sterowania procesami przemysłowymi z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, czy symulacją procesówtransportowych, logistycznych i produkcyjnych. Był wykonawcą lub kierownikiem w ponad czterdziestu projektach badawczych finansowanych ze środków na
naukę oraz projektach i ekspertyzach wykonywanych na zlecenie podmiotów
gospodarczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Obecnie prowadzi badania i współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi w zakresie modelowania, symulacji i optymalizacji systemów i procesów logistycznych, transportowych i produkcyjnych oraz wdrażania i zastosowania informatycznych narzędzi klasy SCM (WMS – zarządzanie procesami magazynowymi, TMS – zarządzanie procesami transportowymi, APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie).

zaufanie

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH

Partnerem i współwłaścicielem 
LOGISTIC PLANNING SOLUTIONS 
jest 

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH

czyli inkubator innowacyjności AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ W KRAKOWIE im. Stanisława Staszica 

.

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE im. Stanisława Staszica 

LOGISTIC PLANNING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
Czarnowiejska 36 / C5/017,
30-054 Kraków, Polska

+48 692 745 313

biuro@lps.edu.pl

Scroll to Top